vttlogo (1070 bytes)

 

In English

Paperi HYGRAM®
Rekisteröidy kokeiluversion käyttäjäksi

Paperi Hygram® on rekisteröity paperi- ja pakkausteollisuuden prosessihygienian ja tuoteturvallisuuden omavalvontaan ja riskinarviointiin suunniteltu ohjelma. Ilmaiseksi ladattavaan kokeiluversioon voi tallentaa vain viisi tuotantovaihetta, ja se sisältää tietopankin osalta vain sisällysluettelon. Täydellisen mallin voi ostaa VTT:ltä. Tekijät eivät vastaa mallin oikeellisuudesta eikä siinä mahdollisesti esiintyvistä virheistä.  

Sukunimi
Etunimi
Yritys
Asema yrityksessä 
Sähköposti
Puhelinnumero
Postiosoite
Postitoimipaikka

Viiteryhmä

Selluteollisuus
Paperiteollisuus
Pakkausteollisuus
Tutkimus
Viranomainen, valvonta
Muu
  

Rekisteritietoja käytetään käyttäjäkunnan profiloimiseen ja mahdollisesti käyttäjäkokemuksien keräämiseen. Tietoja ei luovuteta VTT:n ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta eikä käytetä kaupalliseen mainontaan.
VTT