vttlogo (1070 bytes)

 

In English

Paperi HYGRAM®
Käytännön työkalu paperi- ja pakkausteollisuudelle

 

VTT:n Paperi Hygram® mallia voi käyttää:

  • omavalvontajärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen

  • hyvien tuotantotapojen (GMP, Good Manufacturing Practice) toteutumisen varmistamiseen

  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) -vaara-analyysin tekoon ja ylläpitoon

  • työntekijöiden koulutukseen

  • auditointiin

Mallin avulla tuotantoyksiköt voivat parantaa prosessihygieniaa ja tuoteturvallisuutta ja saada selkeää tietoa riskinhallintatoimenpiteiden kohdentamisesta.

Paperi Hygram® sisältää hyvien tuotantotapojen tarkistuslistan, sekä HACCP-ohjelman vaarojen tunnistamiseen, riskien arvioimiseen ja kriittisten ohjauspisteiden valintaan tarkoitetut osat. Paperi ja pakkausteollisuudelle suunnitellut pikaohjeet sekä laaja tietopankki tukevat riskinarviointia sen kaikissa vaiheissa.

Mallin tausta
Paperi Hygram® perustuu HACCP:n, hyvien tuotantotapojen ja riskinarvioinnin periaatteisiin. VTT on suunnitellut sen sellu-, paperi- ja pakkausteollisuudesta saamiensa kokemusten sekä kansainvälisten standardien ja kirjallisuuden pohjalta.

Käyttäjäystävällisyys
Malli on helppokäyttöinen, ja se toimii Windows 2000/NT/XP -ympäristöissä. Se ei edellytä käyttäjältään erikoistietoa tietokoneista tai ohjelmista.

REKISTERÖIDY KÄYTTÄJÄKSI JA LATAA MALLIN ILMAINEN KOKEILUVERSIO

Halutessasi lisätietoja mallista tai halutessasi ostaa mallin, ota yhteyttä johonkin seuraavista henkilöistä:

Outi Priha, puh. 020 722 5968, outi.priha@vtt.fi
Kirsi Kujanpää, puh. 020 722 5191, kirsi.kujanpaa@vtt.fi
Laura Raaska, puh. 020 722 5208, laura.raaska@vtt.fi

VTT

8.12.2005